Stanowisko Stowarzyszenia NASZ PARK w sprawie planowanego przejęcia 12 hektarów
Parku WPKiW
przez Prezydenta Miasta Chorzów

 

przekazane  w dniu 14.11.2016 Marszałkowi Woj.Ślaskiego przez Stowarzysznie NASZ PARK 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Nasz Park działając w imieniu użytkowników i miłośników Parku mając na uwadze niedopuszczenie do dalszej erozji terenów Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku  
                                          
wyraża sprzeciw
wobec planowanego przejęcia przez Urząd Miasta Chorzów 12 hektarów Parku od strony ulicy Siemianowickiej po byłym ogrodnictwie i szkole ogrodniczej.

 

 

 

Podstawą przyjęcia takiego stanowiska są następujące przesłanki:
-
Park WPKiW (nazwa marketingowa: Park Śląski) jest dziedzictwem i marką Regionu rozpoznawalną w Europie i z założenia właściciel jako ten, któremu oddano Park jedynie w zarządzanie zobowiązany jest dbać o integralność jego terenu jako przestrzeni publicznej;
-
Wg informacji prasowych oraz wypowiedzi urzędników Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Chorzów oraz samego Prezydenta M.Chorzów A.Kotali faktyczne cele pozyskania 12 hektarów z terenu Parku są niejasne i skrywane. Skrywane są zamierzenia dot. całości zagospodarowania terenu z wyjątkiem deklaracji o wybudowaniu basenu kapielowego, który mógłby w niewielkim stopniu zastąpić zrujnowane i wymagajace remontu kapielisko Fala.
-
W tym miejscu należałoby przypomnieć, że właśnie Prezydent A.Kotala będąc prezesem spółki WPKiW SA miał znaczący wkład w degradację Fali zaniechając jakichkolwiek remontów, do którego był zobowiązany "Programem modernizacji WPKiW" przyjętym przez Sejmik w czerwcu 2006 roku.
-
Brak jasnej deklaracji zagospodarowania terenu budzi podejrzenie, że zmieniony zostanie obecny plan zagospodarowania przestrzennego tego miejsca na inne cele niż obecnie wskazywane. Prezydent A.Kotala po przejęciu terenu będzie mógł z nim zrobić co zechce przy udziale i zgodzie ra dnych m.Chorzów. Taki czarny scenariusz i zagrożenie dla terenów Parku był przez Stowarzyszenie NASZ PARK wielokrotnie wskazywany w wystąpieniach do Urzędu Marszałkowskiego.

   Wiele czasu minęło od ostatniego artykułu, który wskazywał skutki działalności poprzedniego prezesa WPKiW A. Godlewskiego dla sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Dziś jest to ciagle aktualna sprawa, ponieważ nawet najbardziej kompetentny, zaangażowany i z gospodarskim zacięciem  nowy prezes bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego nie jest w stanie zmienić tej sytuacji. Jak już wspominaliśmy w odpowiedzi na nasz "Apel w sprawie Fali" Marszałek po raz pierwszy wskazał, że zła sytuacja finansowa spółki uniemożliwia podjęcie modernizacji tego obiektu.
Ale ta zła sytuacja spółki, grożąca dalszym unicestwianiem infrastruktury i terenów zielonych największego Parku w Europie, nie zdarzyła się nagle i naszym zdaniem, była skutkiem:
-
wieloletniej bezczynności oraz braku nadzoru ze strony Zarządów Województwa Śląskiego jako właściciela oraz pełniącego rolę Walnego Zgromadzenia Spółki WPKKiW SA.
- braku merytorycznego nadzoru Rady Nadzorczej spółki WPKiW SA Chorzowie nad działalnością zarządów tej spółki.
   Tego rodzaju zaniedbania i zaniechania stanowią naruszenie kodeksu spółek handlowych, jeśli nie wprost działania na szkodę spółki. W związku z tym, Stowarzyszenie NASZ PARK wystosowało we wrześniu br skargę do Sejmiku Województwa Śląskiego na Zarząd Województwa z obszernym uzasadnieniem oraz załączeniem do niej 16 pism, skarg, apeli kierowanych do Marszałków od 2007 roku wskazujących zaniedbania i niegospodarność zarządzających Parkiem. Wystąpienia Stowarzyszenia mimo uzasadnień nie były merytorycznie rozpatrywane, a czasami wręcz ignorowane.
W skardze zawnioskowalismy także o  przeprowadzenie niezależnego audytu w spółce WPKiW
w celu zbadania m.innymi:

     Już wprawdzie minął rok kiedy Marszałek Saługa pożegnał się z grabarzem parku - A. Godlewskim, ale to co pozostawił po sobie jest skandalem nadającym się do zbadania przez prokuraturę, NIK bądź inną instytucje kontrolną. Do tej pory Godlewskiemu nie spadł włos z głowy podobnie zresztą jak i nadzorującej go radzie nadzorczej spółki WPKiW czy też dyrektorowi departamentu nadzoru właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego blokującemu nasze informacje kierowane osobiście do Marszałka. I nie piszemy tego z satysfakcją , że  co najmniej od 6 lat wskazywaliśmy przyczyny coraz gorszej sytuacji ekonomicznej spółki WPKiW kierowanej najpierw przez A.Kotalę, a następnie przez jego partyjnego kolegę A.Godlewskiego.
    Wcale nam nie do śmiechu ani tryumfu, że nasz ukochany Park po rządach największego grabarza A.Godlewskiego nie stać na nic, a w szczególności na porządne utrzymanie zieleni i remonty obiektów parkowych. Widać to było już wiosną i latem roku 2014 i 2015, kiedy obsługę zieleni przejęła spółka miejska z Siemianowic będąca pod nadzorem byłego członka rady nadzorczej Parku; a także wtedy, gdy ograniczono powierzchnię Fali i zaniechano jej otwarcia w sezonie 2015 i 2016.
       Po raz pierwszy od 8 lat Marszałek województwa śląskiego przyznał, w podpisanej tym razem osobiście, odpowiedzi na nasz Apel w sprawie Fali (całość Apelu poniżej na stronie), że sytuacja finansowa spółki jest zła i nie pozwala ( przynajmniej do czasu jej poprawienia się) na podjęcie remontu Fali.
     A dlaczego ta sytuacja jest zła, dlaczego zaniedbana jest zieleń, zamknięto Falę, Kapelusz, przez 10 lat nieczynna jest kawiarnia Parkowa - to warto w tym miejscu przypomnieć „dokonania” Godlewskiego i poznać przyczyny zapaści finansowej Parku, a mianowicie:

  • począwszy od roku 2011 spółka pod rządami prezesa Godlewskiego notowała rok rocznie stratę finansową od prawie 3 mln zł w roku 2011 do ponad 5 mln zł w kolejnych latach, a nawet 6,5 mln zł w roku 2013;

  • wg deklaracji składanych Marszałkowi przez A.Godlewskiego – straty miały być pokryte z przyszłych dochodów Parku, co się nie stało i uśpiło właściwą, jak na takie okoliczności reakcję właściciela;

  • od 2013 roku Godlewski rozpoczął „rozwalanie” zorganizowanej firmy nazwane restrukturyzacją spółki wyprowadzając do firm zewnętrznych wszystkie roboty remontowe, konserwacyjne , sprzątania, opieki nad zielenią parkową, ochrony parku, i wszystkich pracowników realizujących te roboty; sprzedając za bezcen specjalistyczne urządzenia, środki transportu technicznego i narzędzia, często niedawno zakupione; nie osiągnął tym „przedsięwzięciem” celu, jakim powinno było być ograniczenie kosztów oraz poprawa lub utrzymanie jakości obsługi zieleni. Stało się odwrotnie, już wiele razy to opisywaliśmy (Chwastarium). Zwiększył zatrudnienie pracowników pijaru, marketingu, organizacji imprez itp. zachowując intratne miejsca pracy dla partyjnych kolesiów;

  • Godlewski zbudował najdroższy w Europie jeden odcinek nizinnej kolejki linowej Elka

Tak jak obiecaliśmy mieszkańcom II Chorzowa, a przede wszystkim dzieciakom już 3 czerwca br. tj. w przyszły piątek w ramach Święta Młodego Chorzowianina Stowarzyszenie NASZ PARK wspólnie z innymi organizacjami zaprasza w godzinach od 15-tej do 19-tej do udziału w imprezie „III Spotkanie pod topolą” na placu Mickiewicza.

Inspiracją dla organizowania corocznych już spotkań pod topolą na placu Mickiewicza w Chorzowie jest, uratowanie przy udziale Stowarzyszenia NASZ PARK i z woli mieszkańców, topoli kanadyjskiej przed wycięciem i nadanie jej imienia BARBARA. To stare przepiękne drzewo liczy już 88 lat, jego wysokość to 31 metrów, szerokość korony ok. 21 metrów, a obwód na wysokości 130 cm – aż 450 cm!

Podczas kolejnego spotkania z dziećmi, młodzieżą i starszymi mieszkańcami Chorzowa oprócz konkursów z nagrodami i zabaw dla dzieci oraz poczęstunku odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy uratowanej topoli, która obchodzi swoje 88 urodziny.

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy i zachęcamy do udziału we wspólnej zabawie!

     W  nawiazaniu do opinii przekazanych nam drogą mailową oraz komentarzy, jakie ukazały się po artykule w GW o możliwej likwidacji kapieliska FALA w WPKiW -  Stowarzyszenie NASZ PARK wystosowało do Zarządu Województwa Śląskiego oraz Radnych Sejmiku kolejny już  Apel w sprawie zapewnienia  środków finansowych na modernizację kapieliska. Jego treść  cytujemy poniżej w całości. Kolejnym krokiem będzie zbieranie podpisów pod tymże Apelem i przekazanie ich do Marszałka.

NP/ 7 /2016                                                                                                                    12.04.2016

 

Szanowni Państwo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 

A P E L
w sprawie zapewnienia środków finansowych  na przeprowadzenie modernizacji kąpieliska FALAw Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

Stowarzyszenie NASZ PARK w oparciu o opinie Miłośników i Użytkowników Parku WPKiW 

- wnosi w interesie publicznym

do Zarządu Województwa Śląskiego i Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego - Apel o zapewnienie środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji kultowego kąpieliska FALA położonego w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.

Uzasadnienie:

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia NASZ PARK oraz miłośnicy i użytkownicy WPKiW z niepokojem obserwują ukazujące się w mediach informacje o planach likwidacji kąpieliska FALA znajdującego się na terenie Parku z powodu jego złego stanu technicznego. Przez 50 lat istnienia kąpieliska nie było ono poddane kapitalnemu remontowi, wykonywano jedynie niezbędne doraźne roboty konserwacyjno-remontowe. Media donoszą także o ewentualnej budowie nowego basenu na terenie po byłym ogrodnictwie parkowym przy ul. Siemianowickiej w Chorzowie.
   Likwidacja kąpieliska FALA byłaby niepowetowaną stratą w dotychczasowej historii Parku, przykładem marnotrawstwa myśli architektonicznej projektantów Parku dodatkowo w czasach, kiedy szeregu obiektom przywracane jest tzw. „drugie życie” nie tylko materialne, ale również ich funkcje społeczne.
    Zdaniem użytkowników Parku i członków Stowarzyszenia NASZ PARK za zachowaniem i modernizacją kąpieliska FALA przemawiają następujące argumenty:

  • Fala jest kultowym i znanym obiektem Parku, oddanym do użytku w roku 1966, jej nazwa pochodziła od wytwarzanej w basenie sztucznej fali morskiej, która wtedy była pierwszą tego typu instalacją w kraju. Wieża do skoków na Fali była przed laty jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów nie tylko kąpieliska, ale i całego parku

  • Kąpielisko położone jest pośród parkowej zieleni, na zboczu w centralnej części Parku;

  • Kąpielisko FALA spełnia funkcję społeczną, rekreacyjną oraz wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży aglomeracji, w dużej mierze dla rodzin o niższych dochodach, których nie stać na wysłanie dzieci na wakacje poza miejsce zamieszkania;

  • spełnia także funkcję społeczną i integracyjną dla środowiska mieszkańców najbliższych dzielnic m.Katowice (Osiedla 1000-lecia, Dębu i Józefowca) oraz miast Chorzów i Siemianowice, gdzie mieszka blisko 100 tys ludzi, potwornie zagęszczonych w coraz to nowych blokowiskach, wśród coraz to nowych galerii handlowych i biurowców;