Gazetka KUKLOK zarejestrowana w Sądzie Okręgowym pod pozycją 2184 w dniu 9 marca 2009 roku powstała, by poruszać problemy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka w Chorzowie oraz problemy Aglomeracji Śląskiej. Chcemy być wszędzie tam gdzie łamana jest praworządność, marnotrawiony grosz społeczny, gdzie układy kolesiowskie i partyjne niszczą społeczeństwo obywatelskie.

 „KUKLOK” wydawany jest społecznie przez Stowarzyszenie NASZ PARK.

O tym, że problematyka WPKiW jest ważna dla społeczeństwa naszego regionu i stale budzi niepokój poziom zarządzania tą przestrzenią publiczną niech świadczy wieloletnia już działalność Stowarzyszenia Nasz Park, aktywność jego kilkudziesięciu członków i kilkuset sympatyków stowarzyszenia. To właśnie oni niepokojąc się o los Parku dostarczają nam tematów do KUKLOKA.

Kolegium redakcyjne:

Gerard Mądry - redaktor naczelny

Jan Stanisław Błaut - z-ca redaktora 

Barbara Mirek - dziennikarka 

Zapraszamy do zapoznania się z numerami naszej gazetki (format PDF) i komentowania.

Kuklok nr 36 / styczeń 2014 - pobierz

Kuklok nr 35 pobierz

Wkładka do Kukloka nr 34 październik 2013 - pobierz

Kuklok nr 34 / październik 2013 - pobierz

Ulotka do Kukloka nr 33 czerwiec 2013 - pobierz

Kuklok nr 33 / czerwiec 2013 - pobierz

Kuklok nr 32 / czerwiec 2013 - pobierz

Kuklok nr 31 / luty 2013 - pobierz

Kuklok nr 30 / styczeń 2013 - pobierz

Kuklok nr 29 / listopad 2012 - pobierz

wkladka do Kukloka nr 28 - pobierz

Kuklok nr 28 / październik 2012 - pobierz

Kuklok nr 27 / wrzesień 2012 - pobierz

Kuklok nr 26 / maj 2012 - pobierz

Kuklok nr 25 / kwiecień 2012 - pobierz

Kuklok nr 24 / marzec 2012 - pobierz

Kuklok nr 23 / styczeń 2012 - pobierz

Kuklok nr 22 / listopad 2011 - pobierz

Kuklok nr 21 / październik 2011 - pobierz

Kuklok nr 20 / wrzesień 2011 - pobierz

Kuklok nr 19 / czerwiec 2011 - pobierz

Kuklok nr 18 / kwiecień -maj 2011 - pobierz

Kuklok nr 17 / marzec 2011 - pobierz

Kuklok nr 16 / luty 2011 - pobierz

Kuklok nr 15 / styczeń 2011 - pobierz

Kuklok nr 14 / październik 2010- pobierz

Kuklok nr 13 / październik 2010 - pobierz

Kuklok nr 1 / maj 2009 - pobierz