Poniżej załączamy naszą petycję do Marszałka, to kolejny krok w naszej walce o powstrzymanie wycinki:

 


Chorzów, dnia 26.01.2024 r.

 

Marszałek Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

PETYCJA W SPRAWIE

 

Natychmiastowego wstrzymania planowanej wycinki drzew dla budowy 3. linii kolei linowej ELKA w Parku Śląskim do czasu opracowania projektu tejże.

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195) składamy petycję w sprawie natychmiastowego wstrzymania planowanej wycinki drzew, w tym starodrzewu z przełomu XIX i XX w., w celu przygotowania przestrzeni dla budowy 3. linii kolei linowej ELKA w Parku Śląskim do czasu opracowania szczegółowego projektu przebiegu linii tej kolejki i wnosimy o podjęcie czynności jako organu właścicielskiego celem zawieszenia procedowania wniosku spółki Park Śląski o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na usunięcie ponad 700 drzew z którym wystąpiła do UM Chorzów.
Drzewa, o których mowa zostały już oznaczone.

Petycję uzasadniamy następującymi argumentami:

 1. Nie został jeszcze opracowany i jest dostępny szczegółowy projekt przebiegu 3. linii kolei linowej na odcinku Planetarium – Stadion, zatem niemożliwe jest precyzyjne wskazanie dokładnego przebiegu trasy, a co za tym idzie pasa wycinki i konkretnych drzew.
 2. Nie został zaproponowany (prócz nasadzenia 2 krzewów za każde drzewo) żaden rozsądny i wskazujący na dbałość o dobrostan przyrodniczo-kulturowy Parku projekt kompensacji przyrodniczej.
 3. Nie został zaproponowany proces przesadzenia przynajmniej najcenniejszych przyrodniczo okazów drzew w inny rejon Parku (np. w rejon dawnej szkoły ogrodniczej, gdzie mogłoby powstać Arboretum, co jest technicznie wykonalne i stosowane w przypadku obszarów parkowych o podobnym charakterze.
 4. Projekt 3. linii nie będzie w 100% przebiegał w starym śladzie, gdyż wieża widokowa zbudowana przy Planetarium to uniemożliwia. Oznacza to, że dla poprowadzenia prostoliniowego odcinka staje się niezbędna wycinka drzew, które pierwotnie rosły w oddaleniu od linii starej kolejki ELKA, w tym starodrzewu w obszarze tzw. Doliny Szwajcarskiej, czyli pierwotnego założenia parkowego z okresu początków XX wieku.
 5. Nie przedstawiono alternatyw wobec najprostszego, tj. prostoliniowego przebiegu linii kolei linowej, np. ominięcie wieży widokowej i próba poprowadzenia pozostałego fragmentu starym śladem. Możliwości techniczne wykonania zakrętu na kolei linowej istnieją.
 6. Nie przedstawiono w ogóle alternatywy dla budowy 3. linii kolei linowej jako środka transportu wewnątrzparkowego i atrakcji turystycznej, którą mogła być pół wieku temu, ale już niekoniecznie w 3. dekadzie XXI wieku, gdy powszechnie znane są krzesełkowe i gondolowe wyciągi narciarskie i turystyczne. Warto zweryfikować zapewne dostępne władzom Parku Śląskiego napełnienia i wyniki sprzedaży biletów na istniejące odcinki jako wskazówkę sensowności kolejnej inwestycji. Dlatego w załączniku przedstawiamy listę możliwych alternatyw na miarę nowoczesnego parku i technologii, które mogą stanowić większą atrakcję, a jednocześnie dużo harmonijniej koegzystować z otaczającą przyrodą.

 

Zważywszy na powyższe wnosimy o podjęcie stosownych działań, tj. wstrzymania wycinki przed opracowaniem i opublikowaniem szczegółowego projektu oraz podjęcia dyskusji nad rozwiązaniami alternatywnymi w ramach rozpatrzenia niniejszej petycji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Podkreślamy wagę wstrzymania wycinki, gdyż istnieje ryzyko, że może być ona podjęta pospiesznie, przed okresem wegetacyjnym roślin.

 

UWAGA: Za wyjątkiem podpisanych stowarzyszeń, niżej podpisani nie wyrażają zgody na umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej (lub w innym miejscu publicznym) zawartych w niniejszej petycji.

Z poważaniem,

 

Pełne dane podmiotu wnoszącego petycję:

Stowarzyszenie Nasz Park

Adres: ul. Powstańców 70/3

Kod:    41-500

Miasto: Chorzów

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki:

 1. Propozycje alternatywnych koncepcji turystyczno-transportowych
 2. Lista podpisów osób indywidualnych

 

Załącznik 1

Propozycje alternatywnych koncepcji turystyczno-transportowych

 1. Ścieżka w chmurach/w koronach drzew”, czyli ścieżka spacerowo-widokowa wśród koron drzew. Ścieżki takie, również z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową istnieją m.in. w Świeradowie, Krynicy, Ciężkowicach w Małopolsce i wielu innych lokalizacjach w Europie.

  Zalety: ruch fizyczny przynajmniej na jednym odcinku trójkąta, bezpośredni kontakt z przyrodą, brak konieczności wielkoskalowej wycinki, ochrona walorów przyrodniczo-kulturowych parku, możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych lub edukacyjnych wzdłuż trasy.
 1. Projekt kolei linowej prowadzonej na niższych słupach lub na stałej konstrukcji (szyna podwieszana), co ograniczyłoby pas niezbędnej wycinki wokół trasy.
 2. Uruchomienie na trasie dawnej kolejki wąskotorowej kursowania elektrycznych pojazdów kierowanych lub autonomicznych.

  Zalety: możliwość transportu zwiedzających park a niezainteresowanych korzystaniem z kolei linowej bądź ścieżki w koronach drzew, prezentacja nowych, atrakcyjnych i ekologicznych technologii transportowych (np. pojazd autonomiczny) i ich zastosowanie na niekolidującym z ciągami pieszymi śladzie wąskotorówki, przygotowanie trasy łączyłoby się ze stosunkowo niewielkimi usunięciami krzewów zarastających dawną nawierzchnię, możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych lub edukacyjnych wzdłuż trasy.

 

 

 
Wczoraj - po dwóch latach walki naszego Stowarzyszenia - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zdecydował, by Spółka "Projekt Sportowa" ze Szczecina mogła wyciąć drzewa na skwerze na ul. Sportowej i w to miejsce zbudować parking na ok.110 samochodów dla mieszkańców budynku, który ma zostać przebudowany na cele mieszkaniowe. Już niemal dwa lata przepiękny, urządzony kilkudziesięcioletni skwer, wcześniej służący okolicznym mieszkańcom jest ogrodzony i niedostępny dla nich. Nie pomogły ani Petycja do prezydenta A.Kotali i radnych miasta Chorzów podpisana przez 533 mieszkańców tej okolicy, ani Apel dzieci, które swoimi rysunkami zamierzały zmiękczyć tą nieczułą władzę, ani trzy odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji prezydenta zezwalającej na wycinkę drzew i likwidację skweru. Trzeba przypomnieć tu , że spółka, która kupiła budynek razem ze skwerem, nie zapłaciła jeszcze nawet połowy wynegocjowanej niskiej ceny za nieruchomość, bo prezydent, wspaniałomyślnie rozłożył całą płatnośc 4,5 mln na 6 rocznych rat, z których dwie ostatnie trafią do budżetu miasta dopiero do 31 marca 2024r - 0,6 mln zł, oraz do 31 marca 2025 roku - 2,3 mln złotych.
Bo taki to "dobry wujek" z tego "naszego?" prezydenta.
Nie wiem tylko dla kogo?
OBAWIAMY SIĘ , ŻE WYCINKA MOŻE NASTĄPIĆ SZYBKO I TAK JAK OSTATNIO NA UL.TARGOWEJ - W OKRESIE LĘGOWYM, JESZCZE PODCZAS WAKACJI.
CO O TYM MYŚLICIE, CZY MOŻNA NA TO POZWOLIĆ W DOBIE ZMIANY KLIMATU, KTÓRE KAŻDY Z NAS JUŻ ODCZUWA?
TO PRZECIEŻ ZBRODNIA NA MIESZKAŃCACH.
Wyświetl statystyki i reklamy
 
 
 
Wszystkie reakcje:
8
 
 
Skoro padła publiczna deklaracja A.Kotali o możliwości spotkania z organizacjami protestującymi przeciwko prywatyzacji terenów OPT - złożyliśmy dziś do Prezydenta M.Chorzów wniosek następującej treści:
" Panie Prezydencie,
w nawiązaniu do publicznej deklaracji Pana Prezydenta wyrażonej podczas programu "Rozmowa Dnia" w Radiu Piekary w dniu -26 czerwca br. dotyczącej m.innymi chęci i możliwości spotkania się z organizacjami pozarządowymi protestującymi przeciwko prywatyzacji terenów Ośrodka Postępu Technicznego/później MTK oraz wprowadzania tam zabudowy mieszkaniowej rujnującej środowisko przyrodnicze Parku Śląskiego
Stowarzyszenie Nasz Park zwraca się z wnioskiem
o wyznaczenie terminu takiego spotkania w Urzędzie Miejskim w Chorzowie w celu wzajemnego wyjaśnienia motywacji oraz faktów związanych z tym historycznym terenem Parku.
Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż Prezydent Miasta w swojej publicznej wypowiedzi podważył nasze kompetencje oraz zasugerował nieczyste intencje. Chcielibyśmy to omówić w bezpośrednim spotkaniu z Panem Prezydentem."
LICZYMY NA RYCHŁE SPOTKANIE.

 W dniu 13 czerwca br podczas nagrania przez tvp3  naszego protestu w sprawie niedawnej wycinki drzew na działce Green Park Silesia oraz planów budowy osiedla przez ATAL SA wypowiedział się - na odległość – przewodniczący Rady Miasta w Chorzowie Pan Waldemar Kołodziej i skłamał na każdy z tych dwóch tematów.

Po pierwsze, by twierdzić coś na temat złego stanu fitosanitarnego wszystkich 77 drzew, które zostały wycięte w dniach 24-26 maja br. - należało nie tylko zaciągnąć informacji od urzędników, którzy wydali decyzję, ale także samemu zobaczyć tą wycinkę na miejscu.
Tymczasem Pan Kołodziej, w trakcie, gdy wycinka trwała , stanął przed Urzędem Miasta i ze „specjalistyczną znajomością” wygłosił swoją kwestię wyręczając tym samym odpowiedzialnego urzędnika. Nagrania dziennikarskie poczynione podczas wycinki wskazują, że nie było powodu, by wyciąć 77 drzew i „do spodu” zniszczyć poszycie tego leśnego terenu.

Drugim kłamstwem wygłoszonym przez przewodniczącego Rady Miasta Chorzów, było ogłoszenie, że tereny na Targowej po byłym Ośrodku Postępu Technicznego /później MTK - to nie PARK, bo wydzielono je z PARKU w latach 60tych ub. wieku, kiedy właśnie w tym czasie budowano go w Parku. Nie wiem, gdzie Pan Kołodziej chował się jako dziecko, może nie w Chorzowie, czy na Śląsku, ale jako kierujący Radą Miasta Chorzów - to choć trochę wiedzy o historii Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku dzisiaj Parku Śląskiego powinien mieć, jeśli chce decydować o jego losie. Jeżeli nie czuje dumy z Parku jak Ślązacy - można wybaczyć, ale DZIAŁANIA NA SZKODĘ PARKU, poprzez swoją niewiedzę o historii tej WYJĄTKOWEJ wielofunkcyjnej przestrzeni - NIE ! NIE ! NIE!

Gdyby Pan Kołodziej i inni radni przeczytali kilka książek o Parku i jego historii, a także opracowanie pt."Park Śląski w Chorzowie - projekty i realizacje z lat 1950-1989" Pani dr Anety Borowik, która jest aktualnie Miejskim Konserwatorem Zabytków w Chorzowie – to by wiedzieli co oznacza dla Ślązaków Park WPKiW dzisiaj Śląski, jacy wybitni architekci go projektowali
i to,
że Ośrodek Postępu Technicznego , na którym ma stanąć inwestycja Atal SA, zbudowano w historycznych granicach wytyczonych dla Parku i jakim celom ten Ośrodek służył.
Tylko 191 stron do poczytania
i oglądania. POLECAM .

Poza tym nie zagłosowaliby za inwestycją Atal SA, bo byłoby im po prostu WSTYD nabijać kabzę - kosztem Mieszkańców Chorzowa i całego Regionu - deweloperowi, ponoć ze śląskimi korzeniami.
Już kiedyś napisałam,
że ŻADEN ŚLĄZAK NIE ZROBIŁBY TAKIEGO ŚWIŃSTWA PARKOWI !

 

PRZYJACIELE PARKU,
Dziękujemy , że byliście dzisiaj z nami na Targowej i wsparliście nas w działaniach na rzecz ocalenia historycznych terenów Parku Śląskiego. Mieliśmy okazję poznać się bliżej i porozmawiać. Okazało się, że PARK ŚLĄSKI - NASZA DUMA nie jest obojętny "Starszakom", ale także Młodym.
To spotkanie nas umacnia. 
 

Relację można zobaczyć tutaj     https://regiony.tvp.pl/12220577/glos-regionow-interwencje...