Skoro padła publiczna deklaracja A.Kotali o możliwości spotkania z organizacjami protestującymi przeciwko prywatyzacji terenów OPT - złożyliśmy dziś do Prezydenta M.Chorzów wniosek następującej treści:
" Panie Prezydencie,
w nawiązaniu do publicznej deklaracji Pana Prezydenta wyrażonej podczas programu "Rozmowa Dnia" w Radiu Piekary w dniu -26 czerwca br. dotyczącej m.innymi chęci i możliwości spotkania się z organizacjami pozarządowymi protestującymi przeciwko prywatyzacji terenów Ośrodka Postępu Technicznego/później MTK oraz wprowadzania tam zabudowy mieszkaniowej rujnującej środowisko przyrodnicze Parku Śląskiego
Stowarzyszenie Nasz Park zwraca się z wnioskiem
o wyznaczenie terminu takiego spotkania w Urzędzie Miejskim w Chorzowie w celu wzajemnego wyjaśnienia motywacji oraz faktów związanych z tym historycznym terenem Parku.
Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż Prezydent Miasta w swojej publicznej wypowiedzi podważył nasze kompetencje oraz zasugerował nieczyste intencje. Chcielibyśmy to omówić w bezpośrednim spotkaniu z Panem Prezydentem."
LICZYMY NA RYCHŁE SPOTKANIE.