Cele Stowarzyszenia NASZ PARK

Drukuj
Opublikowano

Stowarzyszenie NASZ PARK zawiązała grupa miłośników Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w październiku 2005 roku. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła 
31 stycznia 2006 roku.

Głównym celem Stowarzyszenia „NASZ PARK” jest przeciwstawienie się działaniom sprzecznym z ideą utworzenia i przeznaczenia  Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.Gen.Jerzego Ziętka powstałego  w 1952 roku jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, finansowanego przez wszystkie lata ze środków budżetowych.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych w wyniku braku finansowania oraz złego zarządzania Parkiem doprowadzono do  degradacji
i zniszczenia wielu obiektów oraz zawłaszczenia terenów Parku na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, a także  do przekształcenia w lipcu 2003 roku  WPKiW w spółkę prawa handlowego.

Dlatego też  zorganizowaliśmy się  i stawiamy  opór dalszym działaniom na szkodę  Parku, który zbudowany został w dużej mierze wysiłkiem społecznym, a dziś jest dorobkiem kulturowym i materialnym naszego regionu.

 Stąd nasze główne cele to:

  • ochrona Parku WPKiW jako całości oraz ochrona  jego zasobów  fauny  i  flory,  by służył społeczeństwu regionu i przyjezdnym,
  • przeciwstawienie się przeznaczaniu Parku i jego części na inne cele niż wypoczynek i rekreacja, ograniczaniu jego funkcji edukacyjnych, wychowawczych i kulturalnych,
  • ochrona Parku przed zawłaszczaniem jego terenów przez grupy interesów nie liczących się z potrzebami społecznymi, przed parcelacją, zniszczeniem i degradacją ,
  • przeciwdziałanie ograniczaniu przestrzeni publicznej  i nieodpłatnego dostępu do Parku mieszkańcom aglomeracji i zwiedzającym,
  • organizowanie  mieszkańców aglomeracji wokół działania na rzecz rozwoju  Parku  i zapewnienia  finansowania jego funkcjonowania. 

Nie godzimy się z traktowaniem Parku jak firmy lub przedsiębiorstwa komercyjnego, które powinno  samo zarabiać na siebie, gdyż  parki miejskie stanowiące dobro społeczne muszą być  - jak na całym świecie - dofinansowywane ze środków budżetowych  i samorządowych.

Od dwóch lat nasze działania rozszerzyliśmy o ochronę parków, skwerów i innych terenów zielonych w regionie. Nie godzimy się bowiem  z zaniedbywaniem tych przestrzeni przez włodarzy miast, z  brakiem poszanowania  znaczenia zieleni  dla środowiska, z przeznaczaniem skwerów i zieleńców  pod budownictwo, by zaspakajać zapotrzebowanie i interesy  inwestorów

Mamy przekonanie, że zawsze  jest czas na działanie  i wyrażanie przez  mieszkańców oraz organizacje  społeczne opinii o losach Parku oraz innych przestrzeni zielonych, aby kolejne ekipy zarządzające nimi nie roztrwoniły  tego dorobku.

Jaki więc będzie los  Parku, zieleńców, skwerów ? czy będzie gdzie wypoczywać naszym dzieciom i wnukom ? czy też zaprzepaszczony zostanie dorobek naszych ojców, którzy  Park i inne tereny zielone budowali i urządzali   - jak nigdy do tej pory - zależy od nas.

Jeżeli leży Wam na sercu dobro Parku  i chcecie przyczynić się do jego ochrony  przystąpcie do Stowarzyszenia NASZ PARK lub udzielcie Stowarzyszeniu poparcia.

W tym celu prosimy  o wypełnienie  załączonego formularza  deklaracji i  przesłanie na adres:Stowarzyszenie  ”NASZ PARK” 
41-503 CHORZÓW ul. Bytkowska 11  lub przekażcie deklarację na adres e-mail :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "

 Prosimy też o przekazywanie do nas  opinii oraz wszelkich informacji dotyczących Parku i innych spraw, które   Was niepokoją.

 

 

2011 Cele Stowarzyszenia NASZ PARK. Stowarzyszenie "Nasz Park"
Joomla