01
01
Nasz park ? zobacz
02
02
Koniec Elki zobacz
03
03
(Nie) Wesołe Miasteczko zobacz
04
04
I co dalej z parkiem? zobacz

Apel w obronie Parku Śląskiego przed masową wycinką drzew

Drukuj
Opublikowano Super User

Wczoraj  naukowcy Uniwersytetu Śląskiego zorganizowali konferencję prasową na której przedstawili   treść  Apelu o powstrzymanie  masowej wycinki drzew na terenie WPKiW , który  przekazany został Marszałkowi Woj. Śląskiego, zarządowi WPKiW oraz  prezydentom Katowice, Chorzowa i Siemianowic Śl.  
Przedstawiciele Stowarzyszenia NASZ PARK  uczestniczyli w tym  spotkaniu jako strona społeczna,  ciągle domagająca się od  zarządzających Parkiem refleksji,  umiaru  oraz działania na rzecz ochrony drzewostanu i zieleni parkowej.  Obecni na  spotkaniu dziennikarze oraz telewizja we wczorajszych i dzisiejszych wydaniach  gazet oraz audycjach radiowych i telewizyjnych  przekazali społeczeństwu te informacje. Z komentarzy internautów wynika, że społeczeństwo jest oburzone nie tylko  masową wycinką drzew w Parku, ale także  wycinką  drzew na osiedlach, ulicach oraz  skwerach często przeznaczanych pod zabudowę.

Zachęcamy wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro Parku oraz środowiska, w którym żyją, by  organizowali się w stowarzyszenia  i aktywnie stawiali opór  urzędniczej niekompetencji oraz  podejmowaniu decyzji o wycinkach drzew. Zapraszamy do współpracy z naszym Stowarzyszeniem.

Poniżej przedstawiamy treść Apelu dodając , że podpisało go pięćdziesięciu  pracowników nauki. Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że znaleźliśmy poparcie naszych działań w tak czcigodnym środowisku.

 

„Apel w obronie Parku Śląskiego przed masową wycinką drzew

Jako przedstawiciele świata nauki pragniemy wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w Parku Śląskim. Na tym cennym przyrodniczo i kulturowo obszarze, który jest unikatowy w skali naszego kraju, mają obecnie miejsce niepokojące zjawiska, prowadzące do dewastacji środowiska przyrodniczego.

Mamy na myśli przede wszystkim zrealizowane kilka lat temu oraz planowane masowe wycinki drzew. W roku 2010 wycięto około 6 tysięcy drzew, obecnie planowane jest wycięcie ponad 2200 drzew. Wycinki realizowane są przede wszystkim w leśnej części Parku, która posiada charakter ostoi leśnej. Profesor Władysław Niemirski – projektant Parku biorąc pod uwagę rozległy i zróżnicowany teren zaplanował różne funkcje, które ma spełniać przyszły Park. Centralną część zaprojektowano jako leśną ostoję, gdzie mieszkańcy mogli spacerować i odpoczywać z dala od zgiełku miejskiego oraz parkowych imprez. To właśnie ta część, zajmująca niemal 200 hektarów, poddana jest obecnie ogromnej presji. Przez ostatnie 20 lat (a w niektórych miejscach i dłużej) w leśnej części parku nie ingerowano w znaczący sposób w ekosystem. To prawdopodobnie dlatego wzrosła biologiczna różnorodność na tym terenie. Obecnie występują tu aż 72 gatunki ptaków (w tym 5 gatunków dzięcioła), kilka gatunków ssaków (np. łasica, sarna, lis i sporadycznie dzik), wiele gatunków płazów i gadów oraz kilkaset gatunków roślin kwiatowych i grzybów. Niezwykle bogaty jest również świat owadów. Dzisiaj władze Parku uważają jednak, że te 20 lat braku ingerencji, to okres zaniedbań, który czas zakończyć.

Władze Parku jednocześnie deklarują stworzenie całościowej i długofalowej koncepcji tego szczególnego miejsca. W tym celu zleciły wykonanie przyrodniczej inwentaryzacji przez zespół naukowców z SGGW w Warszawie. Nie czekając jednak na wytyczne wynikające z tej ekspertyzy, ignorując głos społeczny oraz nie dopełniając obietnicy stworzenia strategii rozwoju Parku podjęły decyzję o kolejnej masowej wycince drzew. Uważamy, że w tej sytuacji decyzja taka jest skandaliczna i podważa wiarygodność intencji władz Parku.

W związku z tym apelujemy o:

- moratorium na wycinkę drzew w Parku do czasu wypracowania całościowej i długofalowej strategii rozwoju tego obiektu (nie licząc drzew, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu lub infrastrukturze),

- zobligowania władz Parku do przeprowadzenia rzeczywistych konsultacji społecznych w duchu projektowania partypacyjnego, które uwzględnia głos mieszkańców Śląska w wypracowaniu wizji Parku.

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or

2011 Apel w obronie Parku Śląskiego przed masową wycinką drzew. Stowarzyszenie "Nasz Park"
Joomla