01
01
Nasz park ? zobacz
02
02
Koniec Elki zobacz
03
03
(Nie) Wesołe Miasteczko zobacz
04
04
I co dalej z parkiem? zobacz

Wnioskujemy o powstrzymanie wycinki drzew

Drukuj
Opublikowano Super User

Poniżej przedstawiamy tekst pisma jakie skierowalismy do prezydenta M. Chorzów w sprawie prowadzonej aktualnie wycinki drzew w Parku

NP/3 / 2015 Chorzów 26.01.2015  r.  

Prezydent Miasta Pan Andrzej Kotala

Stowarzyszenie NASZ PARK działając w oparciu o art.31 par.3 KPA oraz postanowienia Statutu Stowarzyszenia

wnosi w interesie  publicznym o

1. przeprowadzenie z  udziałem  Stowarzyszenia NASZ PARK pilnej kontroli realizacji wydanych w  roku 2014 decyzji o wycinkę drzew i krzewów w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku SA w Chorzowie; polegającej na kontroli „post faktum”, w terenie, ustalenie  zgodności ilości wyciętych drzew z ilością zawartą w wydanych decyzjach itd;
2.  
powstrzymanie trwającej wycinki drzew i krzewów  do czasu ustalenia czy przebiega ona prawidłowo i czy nie powoduje zbyt dużej straty w drzewostanie Parku w poszczególnych jego rejonach;
3.      wyjaśnienie na jakiej podstawie  w WPKiW SA pozyskuje się drewno na terenie parku pomimo zapisu w punkcie II § 6 statutu spółki - kod Nr 9 PKD 02.30.Z - że w parku można pozyskiwać dziko rosnące produkty leśnez wyłączeniem pozyskiwania drewna, tymczasem dotychczasowe działania zarządu spółki są dokładnie odwrotne tzn. niezgodne z zapisami statutu;
4.      sporządzenie i przekazanie Stowarzyszeniu NASZ PARK, na podstawie wydanych decyzji, informacji o ilości wyciętych w roku 2014 na terenie miasta Chorzów i WPKiW SA  drzew, krzewów, nowych nasadzeniach oraz analizy przestrzegania przepisów  związanych z pielęgnacją  drzewostanu w mieście;
5.      uporządkowanie „Rejestru informacji o środowisku” w taki sposób by był on przejrzysty i czytelny dla użytkowników BIP-u, którym jest m.in. nasze Stowarzyszenie.

Uzasadnienie:

Zarząd Stowarzyszenia NASZ PARK  w nawiązaniu do licznych opinii i apeli  zgłaszanych przez użytkowników Parku o powstrzymanie  masowej wycinki drzew w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, na  swoim nadzwyczajnym posiedzeniu podjął uchwałę  w sprawie  wystąpienia do tut. Urzędu o  przeprowadzenie w terenie  pilnej kontroli realizacji wydanych przez Urząd w  roku 2014 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów w WPKiW SA oraz wyjaśnienia, jaka była przyczyna i czym kierowali się  pracownicy  Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska zezwalając na wycinkę drzew w tak dobrej kondycji. Na okoliczność tą posiadamy dokumentację zdjęciową.


Realizowana wycinka, jak wykazują nasze obserwacje dokumentowane zdjęciami, powoduje znaczący ubytek w drzewostanie Parku. Cięte są zdrowe, grube, kilkudziesięcioletnie drzewa, które nie kolidują z ciągami pieszymi, ewentualnymi inwestycjami itp., ograniczając zdrowy starodrzew  w Parku.
Ponieważ  w  2014 roku wydano kilkanaście decyzji o wycinkę ok.1,5 tys drzew w różnych miejscach Parku WPKiW, w tym większość decyzji  poza udziałem naszego Stowarzyszenia (pomimo naszych wielokrotnych wizyt w UM Chorzów z zapytaniami na ten temat) -  sprzyja to prowadzeniu wycinki o większym zakresie niż wskazują decyzje, czyli także  nielegalnej wycinki w sytuacji, gdy nie będzie ona podlegać bieżącemu monitorowaniu przez Urząd. Dodatkowo chaos w tym temacie powoduje wielokrotna różnokolorowa numeracja na wielu drzewach.
Jesteśmy zbulwersowani, że mimo naszej stałej aktywności w sprawach ochrony przyrody w Parku i mieście Chorzów zostaliśmy pominięci jako Stowarzyszenie w ocenach zakresu tak znaczącej planowanej wycinki drzew w WPKiW.  Wielokrotnie występowaliśmy do Urzędu z pismem, że  pragniemy brać udział w każdym postępowaniu dot. wycinki drzew w Parku, tym bardziej, że istniały i istnieją nadal trudności w pozyskiwaniu danych na ten temat z BIP-u.
Ochrona drzewostanu Parku  jest podstawowym, bieżącym statutowym zadaniem naszego Stowarzyszenia i  pracownicy Wydziału zajmującego się ochroną środowiska o tym wiedzą.    Ponieważ  reprezentujemy interes publiczny mogliśmy spodziewać się  sygnałów i współpracy Urzędu z naszym Stowarzyszeniem. Mieliśmy nadzieję, że Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowisk jest także zainteresowany działaniem na rzecz ochrony środowiska  i minimalizowaniem wycinki drzew w Parku i  w mieście.
   W związku z tym brak jakichkolwiek sygnałów ze strony Urzędu o składanych przez WPKiW SA wnioskach, których konsekwencją  ma być wycinka ok. 1,5 tys. drzew w sytuacji , gdy Stowarzyszenie jest stale zainteresowane mądrą ochroną drzewostanu w Parku, naszym zdaniem,  świadczyć może o braku chęci współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi w realizacji ich zadań statutowych.

Stowarzyszenie NASZ PARK jest zainteresowane szczegółową analizą i wnioskami wynikającymi z decyzji zezwalających na wycinkę drzew w mieście i w Parku, jaka jest skala wycinki drzew, jej konsekwencji dla środowiska oraz realizacja nasadzeń  kompensacyjnych.
    
Stowarzyszenie bardzo szczegółowo dokonało analizy funkcjonującego w UM Chorzów Biuletynu Informacji Publicznej w sferze  tzw. „Rejestru informacji o środowisku”.  Stwierdzono, że niemożność wyszukania w niej wniosków i decyzji równocześnie po  datach i nazwie wnioskującego - jest spowodowane tym, że dokumenty tam wprowadzone są wielo a nawet 9-ciokrotnie skopiowane ( powielone) w każdym analizowanym w roku 2014 miesiącu. Tak duża ilość dokumentów powoduje do tej pory ciągłą niewydolność wyszukiwarki, a więc także ogranicza dotarcie do wniosków, które nas interesują ze względów statutowych. Szczegóły zawarliśmy w załączniku.

Przedstawiając powyższe wnosimy jak na wstępie.                                          

Wiceprzewodniczący Zarządu                           Przewodniczący Zarządu
            Stowarzyszenia NASZ PARK                        Stowarzyszenia NASZ PARK

     Zdzisław Matuszewski                                 Gerard MĄDRY

Komentarzy (4)

 • Basia
  Podoba mi się punkt czwarty Waszego pisma. Bardzo chciałabym wiedzieć, ile w zeszłym roku wycięto drzew na terenie Chorzowa i Parku a ile rzeczywiście nasadzono. Pamiętajmy jednak, że nowo posadzone drzewka nie zastąpią nam pięknych, dorodnych i dużych drzew tak chętnie ścinanych przez naszych urzędasów. Ścinają je oczywiście tylko i wyłącznie w trosce o nasze bezpieczeństwo i za to im dziękujemy!
 • Piotr
  Jasne, zróbmy w Parku dżungle, gdzie drzewo na drzewie będzie rosło. Nie potraficie zrozumieć, że to jest park a nie las? W parkach drzewa sadzi się z rozmysłem, usuwa stare, zwykłe gatunki, a wręcz "chwasty" jakimi są np. topole, a sadzi drzewa gatunków szlachetnych.
  Tak na marginesie, to pewnie wykasujecie ten komentarz, tak jak już wcześniejsze, które były pisane :P
 • Don Pedro
  Ciekawe do jakich wybiegów posunie się Godlewski, by realizować swoją rabunkową politykę wobec naszego parku. Najgorsze jest to, że tak wygląda Polska rzeczywistość. Czytajcie stronę Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu, może wtedy zrozumiecie, że obecny układ rządzący to mafia.
 • jan
  Czytając artykuł szlak człowieka trafia że chorzowianie wybrali tak nie udolnego Prezydenta miasta. W/w nie panuje nad swymi urzędnikami .Panie Prezydencie czyżby tolerowanie bezchołowia urzedników było Pana normą w działaniu w nowej. reelekcji . Wycinka tylu drzew w WPKIw to nic innego ja zmowa Pana Prezydenta i Zarządu Parku .w celu zniszczenia drzewostanu WPKIW. Prezydentowi Kotali należy się żółta kartka, .Poparcie ponad 50% w I -turze może zostac zniweczone w referendum,

pozostało 500 znaków

Cancel or

2011 Wnioskujemy o powstrzymanie wycinki drzew. Stowarzyszenie "Nasz Park"
Joomla