01
01
Nasz park ? zobacz
02
02
Koniec Elki zobacz
03
03
(Nie) Wesołe Miasteczko zobacz
04
04
I co dalej z parkiem? zobacz

Obrona SZKIELETORA

Drukuj
Opublikowano Super User

Zasypała nas poczta dotycząca wyburzenia Szkieletora. Uznaliśmy więc, że w interesie publicznym powinniśmy podjąć działania , by obronić Szkieletor przed zrównaniem go z ziemią. Są pomysły i propozycje, by po remoncie i adaptacji mógł służyć kulturze i to jako obiekt całoroczny. Wystąpiliśmy do prezesa WPKiW SA z wnioskiem w tej sprawie. Poniżej cytujemy treść tego wystąpienia, które z dodatkowym komentarzem przekazaliśmy także do Marszałka Województwa Śląskiego.
Wystąpienie do Prezesa WPKiW:

        „Zarząd Stowarzyszenia NASZ PARK realizując postulaty członków i sympatyków Stowarzyszenia oraz miłośników Parku działając w oparciu o art.63 Konstytucji RP oraz postanowienia statutu Stowarzyszenia
wnosi w interesie publicznym
o

  1. odstąpienie od decyzji w sprawie rozbiórki budowli zwanej Szkieletorem posadowionej na Dużej Łące Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, którym to obiektem zarządza spółka WPKiW,
  2. tymczasowe zabezpieczenie (ogrodzenie) obiektu przed dostępem osób niepowołanych.

Uzasadnienie:
Park jako miejsce realizowania wielu funkcji społecznych jest także miejscem różnorakich działań kulturalnym, także tych stanowiących o tradycji i tożsamości regionu. Wskazany obiekt, którego budowa nigdy nie została ukończona mimo, iż jego stan techniczny wskazuje na pewne zużycie jest przykładem wyjątkowo ciekawej architektury doskonale wpasowującej się w teren Parku. Dlatego też nieodpowiedzialne byłoby jego wyburzenie. Zdecydowanie za szybka decyzja w sprawie rozbiórki Szkieletora jest także niezrozumiała wobec siedmioletniego zamknięcia, ogrodzenia i ciągnącego się remontu kawiarni Przystań.
       Zdaniem zarządu Stowarzyszenia należałoby zgodnie z sugestią projektantów P.Ewy i Henryka Piątków oraz Fundacji dla     Śląska, po niezbędnym remoncie i adaptacji, przeznaczyć go na galerię Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Fundacja dysponując kilkuset dziełami   złożonymi w magazynach nie ma ich gdzie wystawić. Park byłby więc idealnym miejscem do eksponowania sztuki rodzimych artystów a galeria wypełniałaby doskonale funkcję wychowawczą i kulturalną Parku tym bardziej, że byłby to obiekt całoroczny.
     Występując z niniejszym wnioskiem mamy świadomość, że pozyskanie sfinansowania nakładów na remont i adaptację może być czasochłonne, w związku z czym na czas pozyskiwania finansowania tego przedsięwzięcia należało obiekt zabezpieczyć i ogrodzić, by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom Parku.
    Wyrażamy ufność, że pozyskanie funduszy na realizację projektu wyjątkowo ważnego z punktu widzenia kultury będzie możliwe przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, a może także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”

 A oto treść naszego komentarza w piśmie do Marszałka;  

 "Szanowny Panie Marszałku,

Stowarzyszenie Nasz Park, od 2006 roku działa na rzecz obrony Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka, przed degradacją materialną, a przede wszystkim funkcjonalną. Zależy nam na tym, by w Parku rozwijać   i utrwalać działalność w zakresie kultury. Działalność naszego Stowarzyszenia spotyka się z aprobatą społeczną a także poparciem ludzi będących autorytetami w dziedzinach związanych z funkcjonowaniem Parku i pełniących różne funkcje publiczne.
      Zwracamy się do Pana ponieważ niepokoi nas kolejny pomysł zarządu spółki WPKiW SA, której organem właścicielskim jest Samorząd Województwa Śląskiego. Chodzi najpierw o zaniedbanie, a teraz zamiar wyburzenia ciekawej ze względów architektonicznych budowli na Dużej Łące zwanej Szkieletorem.
       Przez ostatnie lata byliśmy mamieni, że obiekt będzie remontowany i adaptowany na potrzeby społeczne. Aktualnie okazuje się, że zagraża on bezpieczeństwu i jedynym pomysłem jest jego wyburzenie. Tymczasem zarówno projektanci obiektu Ewa i Henryk Piątkowie oraz Fundacja dla Śląska widzą ważną dla tego obiektu funkcję, a mianowicie utworzenie w obiekcie galerii Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
       Kierując się interesem publicznym wystąpiliśmy do Prezesa WPKiW SA o powstrzymanie rozbiórki obiektu, jego tymczasowe zabezpieczenie i ogrodzenie przed dostępem osób niepowołanych oraz podjecie starań o uzyskanie środków na sfinansowanie remontu i adaptacji obiektu do w/w funkcji. W załączeniu przekazujemy Panu Marszałkowi treść naszego wystąpienia do zarządu Parku.
      Mamy nadzieję, że Samorząd Województwa     Śląskiego wesprze działania projektantów oraz Fundacji dla Śląska w działaniach na rzecz pozyskania środków finansowych na zorganizowanie Galerii, która wypełniałaby doskonale funkcję wychowawczą i kulturalną Parku tym bardziej, że byłby to obiekt całoroczny."

Komentarzy (1)

  • Marian
    Brak mi słow,że coś takiego ma miejsce.
    Nie ma niemożliwych rzeczy są tylko niemożliwi ludzie.
    Przykładów by nie zliczył.

pozostało 500 znaków

Cancel or

2011 Obrona SZKIELETORA. Stowarzyszenie "Nasz Park"
Joomla