Informujemy, że ukazało się specjalne wydanie naszej gazetki Kuklok nr 28
z wkładką ilustrująca nasze obawy związane ze złym zarządzaniem Parkiem oraz nie liczeniem się z głosem stowarzyszeń oraz użytkowników i miłośników Parku. Zachęcamy do lektury i komentowania zawartych w nim spraw.

 

W dniu 15 października o godz.10.00 w punkcie 22 porządku obrad  XXVII Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego przedstawiona zostanie przez prezesa zarządu WPKiW Pana A.Godlewskiego informacja o stanie WPKiW. Stowarzyszenie  NASZ Park ze swej strony przekazało Radnym Sejmiku swoje stanowisko w tej sprawie w treści poniżej zacytowanej. Zainteresowanych zapraszamy do udziału w sesji.

SZANOWNI PAŃSTWO, RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

            Zarząd Stowarzyszenia NASZ PARK w nawiązaniu do wcześniej przekazanej Państwu korespondencji i wniosku o wniesienie spraw Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku im.J.Ziętka na sesję Sejmiku Województwa Śląskiego czuje się
w obowiązku przekazania Radnym Sejmiku informacji o sytuacji tej unikatowej - nie tylko w skali naszego regionu, ale także w skali europejskiej - przestrzeni publicznej .

Niniejszym wystąpieniem pragniemy zwrócić uwagę na negatywne zjawiska mające miejsce w WPKiW, zagrażające nie tylko jego sytuacji ekonomicznej, co
z punktu widzenia spółki ma niebagatelne znaczenie, ale także zagrażające zaprojektowanym dla Parku jego funkcjom wychowawczym, rekreacyjnym czy kulturalnym.

Ośmielamy się to uczynić jako Stowarzyszenie działające od siedmiu lat na rzecz ochrony Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im.J.Ziętka nie tylko doświadczeni działaniem przez te lata, ale również stałymi bezpośrednimi kontaktami i rozmowami z innymi stowarzyszeniami, użytkownikami, miłośnikami Parku a także pracownikami i niektórymi dzierżawcami obiektów i terenów parkowych.

Najważniejsze naszym zdaniem oraz wskazywane przez użytkowników zagrożenia dla Parku to:

 1. Brak dbałości o sytuację i płynność finansową spółki i to, jak należy domniemywać, za wiedzą Rady Nadzorczej a także Zarządu Województwa, co powoduje, że kierowane do spółki środki publiczne są marnotrawione,

Świętochłowice.
W studiu Śląskiej Telewizji Miejskiej ogłoszone zostały wyniki konkursu na etiudę filmową o Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Jury w składzie: Gerard Mądry - prezes Stowarzyszenia NASZ PARKrk (organizator konkursu), Marek Chrupała - realizator TV, Marek Ciszak - dziennikarz, filmolog, postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody pierwsze i dwie równorzędne nagrody drugie.

I miejsce- zespół realizatorów w składzie: Magda Bąk, Sara Krawczyk, Mateusz Czajka (wszyscy z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie)

I miejsce- zespół realizatorów w składzie: Piotr Pelczar (I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie), Wiktoria Botor, Jakub Rychlak (oboje z IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie)

II miejsce- Kornelia Kwoka, Paweł Lysko, Krzysztof Tworek z Zespołu Szkół nr 1 w Tychach

II miejsce- Barbara Klecka, Karolina Zielińska z Gimnazjum nr 2 w Lędzinach.

Laureatom konkursu dyplomy wręczył  prezes Gerard Mądry, natomiast  z rąk honorowego patrona konkursu - poseł Marii Nowak, wszyscy nagrodzeni zostali wartościowymi albumami. Wezmą także udział w dwudniowej wycieczce do Warszawy a nagrodą dodatkową będzie emisja wyróżnionych etiud filmowych w Śląskiej Telewizji Miejskiej.

Jury bardzo wysoko oceniło poziom realizatorski nagrodzonych etiud, podkreślając ich różnorodność warsztatową i koncepcyjną.

      Kilka dni temu z Urzędu Miasta w Chorzowie otrzymaliśmy pismo, w którym to Zarząd Parku zwrócił się do urzędu z wnioskiem o umorzenie przez Prezydenta Miasta Chorzów decyzji zezwalającej na wycinkę W WPKiW 3.369 drzew.   W praktyce oznacza to, że Pan prezes Godlewski rezygnuje z wycinki drzew i nie będzie wnosił odwołania od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).
      Jesteśmy wdzięczni Panu prezesowi, że przynajmniej w tej kwestii wykazał się zdrowym rozsądkiem choć współczujemy konieczności przełknięcia gorzkiej pigułki,  jaką niewątpliwie była niepomyślna dla Niego decyzja SKO.
Jak widać bycie Prezesem Parku nie jest tylko słodko-różowe... i bardzo dobrze!
     O planowanej wycince w WPKiW pisaliśmy już niejednokrotnie, tych jednak, którzy nie znają jeszcze szczegółów tej sprawy odsyłamy do strony mojedrzewa.pl oraz Kukloka.

      Otrzymaliśmy pocztą kopię pisma pracowników WPKiW skierowanego do Pani redaktor Anny Malinowskiej w związku z artykułem pod tytułem „Wynagrodzenia w Parku Śląskim poszybowały w górę” , jaki ukazał się w Gazecie Wyborczej w dniu 28 września br. Ponieważ zawarte w nim sprawy były już przedmiotem naszych dociekań dziennikarskich pozwalamy sobie je przekazać i skomentować.

Pismo pracowników jest protestem wobec nierzetelnej informacji o wzroście wynagrodzeń pracowników Parku zatrudnionych od wielu lat na stanowiskach związanych z utrzymaniem zieleni oraz obsługi technicznej infrastruktury Parku. Większość z nich zatrudnionych jest od lat na najniższych wynagrodzeniach lub niewiele od nich wyższych.

Dobrze mają się natomiast, bo dobrze są opłacani, członkowie powiększonej do 6 osób rady nadzorczej, nowo pozyskani przez prezesa „wysoko kwalifikowani” kolesie oraz specjaliści i specjalistki od parzenia kawy, koordynowania projektami, marketingu, pijaru, robienia wrzawy wokół każdej najmniejszej nawet formy działania i opowiadania o tym w gazecie parkowej
Jeśli dodać do tego „przechowywanie” na wysokich pensjach partyjnych towarzyszy, którym się nie powiodło lub którzy nie popisali się w poprzednich miejscach „pracy” to obraz „ szybowania wynagrodzeń w Parku Śląskim” mamy pełny. Jesteśmy ciekawi co Pan marszałek na to.
Szkoda też, że Pani red. Malinowska, w poprzednim okresie dziennikarz z pazurem, dała się po raz kolejny wpuścić w „maliny” zarządzającym spółką.
Poniżej publikujemy tekst protestu pracowników (pisownia oryginalna).