W wyniku naszego protestu, jaki opublikowaliśmy niżej, otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, w pewnym stopniu, uspakajającą nas odpowiedź dotyczacą przekazania 12 hektarów po byłym ogrodnictwie miastu Chorzów. Cytując : Urząd stwierdza, że “ Województwo Śląskie traktując Park Śląski jako nasze wspólne dobro, stoi na stanowisku, że jego powierzchnia nie powinna być pomniejszana a całość powinna stanowić kompleks służący mieszkańcom zarówno miast ościennych jak i woj. śląskiego."
   
Tymczasem dochodzą nas niepokojące informacje od radnych, że sprawa przejęcia terenu przez m.Chorzów jest jedynie kwestią czasu, a kartą przetargową szantaż nie umorzonym podatkiem od nieruchomości. Z planów prezydenta m.Chorzów wynika, że zaledwie 2 hektary przeznaczone mają być na wybudowanie basenu,