W obliczu podjęcia Uchwały Rady Miasta Chorzów pozwalającej na powstanie osiedla mieszkaniowego przy granicy Parku Śląskiego (ul. Targowa na terenie dawnego OPT – Ośrodka Postępu Technicznego), pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów i zwracamy się z apelem do Wojewody Śląskiego Pana Jarosława Wieczorka o zablokowanie tej inwestycji w ramach uprawnień związanych z pełnieniem przez wojewodę nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Prosimy o podpisywanie i udostępnianie dalej https://www.petycjeonline.com/park_slaski_dla_ludzi_nie_dla_deweloperow