Chorzów, 11.09.2020

Koleżanki i Koledzy -  Członkowie Stowarzyszenie NASZ PARK

ZAWIADOMIENIE

     W imieniu zarządu Stowarzyszenia NASZ PARK zapraszam uprzejmie, na coroczne ( przełożone ze względu na pandemię koronawirusa) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia NASZ PARK, które odbędzie się dniu 29 września 2020 (wtorek ) o godz.16.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Chorzowie przy ul. Powstańców 70c.
     Ze względu na ważność omawianych spraw oraz konieczność przeprowadzenia wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej na nową kadencję oraz uzupełnienie Statutu Stowarzyszenia proszę uprzejmie o pewne przybycie na zebranie.

PLANOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia NASZ PARK w roku 2019
2. Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania Zarządu
3. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu i opinią Komisji Rewizyjnej
4. Podjęcie uchwały o przyjęciu Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „NASZ PARK’ roku 2019 i udzieleniu Zarządowi absolutorium.
5. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia i podjęcie uchwały w tej w sprawie.
6. Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia
7. Wybór członków Komisji rewizyjnej
8. Dyskusja i wnioski do planu działania Stowarzyszenia w roku 2020-21
9. Informacja o ukonstytuowaniu się Zarządu Stowarzyszenia i Komisji rewizyjnej.
10. Zakończenie obrad

Przewidywany czas trwania zebrania ok.1,5-2 godzin.

Za Zarząd Elżbieta Mądry