Mamy świetną wiadomość!!!
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżoną przez nasze Stowarzyszenie w całości decyzję Prezydenta Miasta Chorzów w sprawie wycinki 1327 drzew na działce przylegającej dziś do Parku Śląskiego, a faktycznie leżącej w historycznych granicach Parku. Kolegium postanowiło przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji tj. do Urzędu Miasta Chorzów ponieważ uznał między innymi, że :
- sprawa nie została rozstrzygnięta w sposób wyczerpujący;
- nie dokonano analizy stanu środowiska przyrodniczego w miejscu, gdzie rosną drzewa ,
- w nieprawidłowy sposób rozpatrzono obowiązek nasadzeń zastępczych,
- nie odniesiono się  do tego czy nasadzenia stanowią rekompensatę dla środowiska w związku z wycinką;
- organ wydający decyzję o wycince "nie odniósł się w jakikolwiek sposób do interesu społecznego w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę jedynie interes strony"; pominął argumenty Stowarzyszenia Nasz Park.
Na ten czas możemy się cieszyć , że dostrzeżono interes społeczny w całej sprawie.
Dziękujemy za wsparcie nas w naszym działaniu. Polecamy obejrzeć Wiadomości TVP3 Katowice 18.30