19 lipca 2019 roku. Dwa różne spotkania w tej samej sprawie: jak uratować tereny OPT/MTK leżące w historycznych granicach WPKiW przed zabudową mieszkaniową lub handlowo-usługową? jak uratować drzewa tam rosnące, które tworzą naturalną zieloną granicę Parku od ulicy Bytkowskiej ?

Rano - briefing Prezydenta M.Chorzów Andrzeja Kotali dla dziennikarzy i atak na wszystkich dookoła oraz "pomysł" na odkupienie terenów OPT/MTK przez Urząd Marszałkowski. Zabrakło natomiast zupełnie Panu Kotali refleksji i przypomnienia zebranym, jakie to intencje nim kierowały i jaki był jego udział:

  • w podejmowaniu decyzji najpierw o podzieleniu w roku 2013 - 22 hektarów MTK na działki i "wyłuskanie" z tego m.innymi działki 1065/68 będącej obecnie własnością spółki Green Park Silesia,

  • w podejmowaniu decyzji przez samego siebie w sprawie sprzedaży wym. działki cytujemy z pisma do Wojewody ".... podjąłem decyzję o wyznaczeniu w/w nieruchomości do zbycia w trybie przetargu."

  • w wielokrotnych wystąpieniach do wojewody w 2013, 2015 roku i następnie w trakcie procedury przetargowej.

Dokumenty, które mamy w swoich zbiorach na tą okoliczność, na szczęście nie znikają i pokazują dokładnie, jakie "czyste" intencje w sprawie terenów OPT/MTK Prezydenta Kotali były.Reszta wypowiedzi Prezydenta A.Kotali podczas briefingu o zwrocie 1,8 mln zł , czy też posadzeniu tysięcy drzew - to już tylko dowód na to, że brak Mu woli do rozstrzygnięcia sprawy sprzedanych działek na OPT/MTK z korzyścią dla Parku.

W samo południe o godz.12.00, kolejne po "okrągłym stole" spotkanie Marszałka Jakuba Chełstowskiego ze wszystkimi zainteresowanymi sprawą : deweloperami ze spółek GPS i ATAL, Wojewodą , Samorządowcami, prawnikami i przedstawicielami strony społecznej i pytania : Co można i należy zrobić, by ochronić historyczne tereny Parku Śląskiego, a konkretnie tereny po byłym Ośrodku Postepu Technicznego przed zabudową nie służącą Parkowi ? Jak uniknąć wycinki 1300 drzew, jak chronić Park dziś i na przyszłość?

Rozmowa spokojna, merytoryczna z troską o zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Park Ślaski , "zielone płuca Śląska" nie uszczuplając jego historycznych terenów pod zabudowę nie związaną z funkcjami parkowymi: edukacyjną, wypoczynkowo-rekreacyjną, sportową, kulturalną czy też rozrywkową, z zachowaniem cennych obszarów zielonych Parku. Była to rozmowa wskazująca na możliwości prawne i finansowe związane z rozwiązaniem problemu zamiany działek na inne, na których inwestorzy mogli by z powodzeniem realizować łącznie swoje cele biznesowe i cele społeczne.
W konkluzji spotkania zainteresowani tj.przedstawiciele: M.Chorzów tj. Pani wiceprezydent, spółek GPS SA SK oraz ATAL wyrazili wolę dalszych rozmów nt. zamiany działek. Marszałek natomiast złożył deklaracje współpracy w pozyskaniu unijnych dotacji, by tereny byłego Ośrodka Postępu Technicznego zagospodarować na cele około parkowe i edukacyjne służące odwiedzającym Park i Mieszkańcom.