W dniu 9 lipca   przekazaliśmy przez Prezydenta m.Chorzów odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od jego decyzji pozwalajacej spółce Green Park Silesia na wycięcie 1327 drzew na działce przy ul.Targowej na terenie byłego Ośrodka Postępu Technicznego. Jako jedyne stowarzyszenie mieliśmy do tego prawo, bo byliśmy stroną postępowania administracyjnego w tej sprawie.
    Teraz będziemy czekać na decyzję SKO, ale mamy nadzieję nie z założonymi rękami i przy wsparciu ludzi, którzy ten Park kochają i chcą zachować dla przyszlych pokoleń. Jest trochę czasu na zorganizowanie się. Z komentarzy na różnych forach wynika, że mieszkańcy Chorzowa, Katowic i Siemianowic zdecydowanie są przeciwni wycince i zabetonowaniu tego terenu budynkami czy marketami i nie dają się zwieść opinii dewelopera, że jednak lepiej byłoby wybudować tam mieszkania.
  
Czekamy na odpowiedź na kolejny już apel skierowany do Wojewody oraz zmianę nastawienia Prezydenta do sprawy zaproponowania inwestorowi innej działki, gdzie mógłby realizować swoje cele biznesowe. Natomiast Marszalek Jakub Chelstowski pismem do Prezydenta Chorzów potwierdził wcześniejsze opinie dotyczące ochrony terenów parkowych i około parkowych przed zabudową .

Wszystkich Miłośników Parku Śląskiego pozdrawiam i dziękuję za wsparcie, gdyż ono pozwala czerpać siły do dalszego działania. Elżbieta Mądry przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Nasz Park