osobowosc roku

fot.: Dziennik Zachodni

   Miło jest nam po informować, że przewodniczący naszego Stowarzyszenia kol. Gerard MĄDRY uzyskał nominację kapituły Redakcji Dziennika Zachodniego do tytułu "Osobowość Roku 2017" w kategorii działalność społeczna i charytatywna. Tą nominacją, po dwunastu latach istnienia Stowarzyszenia NASZ PARK, doczekalismy się uznania naszych działań na rzecz ochrony Parku przed jego parcelacją na inne cele niż wypoczynek i rekreacja. Kol. Gerard Mądry był jednym z inicjatorów powołania Stowarzyszenia i przez cały czas jego istnienia przewodniczy Stowarzyszeniu aktywizując do działań w zakresie ochrony przyrody  także w mieście oraz ekologicznej edukacji dzieci i młodzieży.
  Ktokolwiek chciałby poprzeć kandydaturę Kol.Gerarda Mądrego do tytułu "Osobowość Roku 2017" prosimy o wysłanie SMS na numer 72355 treść: CD.20. Koszt 2,46 zł.

W imieniu nominowanego dziękujemy za każdy głos.