Szanowni Czytelnicy,

   Niestety z powodów technicznych nie byliśmy obecni na naszej stronie od dłuższego czasu. Teraz kiedy wszystko sie unormowało zamierzamy kontynuowac nasz kontakt z Państwem, Sympatykami i Użytkownikami Parku, informować o sprawach ważnych dotyczących WPKiW oraz innych terenów zielonych, a także sprawach nurtujących Mieszkańców Chorzowa. Ale przed tym,

 pragniemy Wam złożyć dla Was i Waszych Najbliższych

życzenia wszelkiej pomyślności oraz samych szczęśliwych dni
w Nowym 2018 Roku.

   Rok 2017 mimo naszej nieobecności na stronie był ważnym i aktywnym z punktu widzenia naszej działalności dot. ochrony przyrody. Interweniowaliśmy wielokrotnie w sprawie wycinki drzew w Katowicach i Chorzowie. Dzięki uczestniczeniu w postępowaniu administracyjnym związanym z wycinką drzew pod inwestycje zapewnilismy posadzenie drzew nowych o wysokości pow. 2,5m z dobrze wykształconymi koronami, odpowiednio zabezpieczonych oraz objęcie ich fachową ochroną i opieką.

   Stowarzyszenie NASZ PARK przedstawiło swoje merytoryczne stanowisko wobec opracowania Rady ds bioróżnorodności biologicznej Parku Śląskiego pt. "Strefy zagospodarowania i użytkowania Parku Śląskiego ze względu na potrzeby i możliwości ochrony wartości przyrodniczych". Podczas posiedzenia Rady w dniu 5 grudnia ub. roku przyjęte zostały wszystkie uwagi Stowarzyszenia. Dodatkowo w związku z naszym wnioskiem i za poparciem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego kol. Janusz Kminikowski (członek zarzadu Stowarzyszenia) został członkiem Rady, dzięki czemu bedziemy mogli na bieżąco uczestniczyć w działaniach mających na celu ochronę przyrody w Parku. Najważnie j sze tezy, na których oparliśmy nasze s tanowisko wobec ochrony przyrody i ochrony terenów parkowych są niezmienne od lat i to one stały się podstawą naszych wniosków. I tak:  

  • w Stowarzyszeniu NASZ PARK uznajemy, że największą wartością Parku jest przyroda i jej ochrona jest konieczna, by Park stanowił w dalszym ciągu „zielone płuca” dla mieszkańców miast, które z parkiem graniczą i nie tylko. Będzie to ważne zawsze, a dziś tym bardziej konieczne w sytuacji, katastrofalnego wręcz stanu jakości powietrza w regionie.

  • dzięki przyrodzie w Parku mogą być realizowane wszystkie ważne dla jego użytkowników funkcje: sportowa, rekreacyjno-wypoczynkowa, edukacyjna, społeczna;

  • uważamy, że proponowany podział Parku na strefy przyrodniczo-użytkowe jest zasadny, bo po pierwsze w dużej mierze uwzględnia historyczne już dziś założenia projektu budowy Parku, a po drugie - stanowić będzie wytyczną do zarządzania zielenią, która od czasu jej nasadzeń zyskała na wartości oraz walorach przyrodniczych i stanowi dziedzictwo przyrodnicze Regionu.

  • powierzchnia Parku nie może być pomniejszana a w artości przyrodnicze Parku powinny być bezwzględnie chronione.

  • należy podjąć działania o nadanie Parkowi statusu Pomnika Kultury Współczesnej celem zabezpieczenia przed parcelacją i grabieżą jego terenów.

  • w budżecie powstałej Metropolii należy bezwzględnie zagwarantować środki finansowe na bieżące utrzymanie zieleni, odtwarzanie kompozycji i kreację nowych założeń zieleni Parku Śląskiego. ŻADEN BOWIEM PARK NA ŚWIECIE NIE FINANSUJE SIĘ SAM !