Po raz trzeci chorzowscy urzędnicy zamierzają wyciąć 90 letnią topolę kanadyjską rosnącą na Placu Mickiewicza w Chorzowie, które to drzewo swoją żywotnością sięga wieku prawie stuletnich otaczających plac  wyremontowanych budynków. Od czterech lat pod topolą stowarzyszenie NASZ PARK organizuje pikniki z dziećmi i młodzieżą, które nadały drzewu imię Barbara uznając jego istnienie za ważne dla środowiska. Poniżej podajemy link zawierający szerszą informację o topoli z prośbą o podpisanie petycji do prezydenta M. Chorzowa w sprawie wycofania się z zamiaru jej wycięcia.

https://www.petycjeonline.com/planowane_cicie_90-letniej_topoli_kanadyjskiej_w_chorzowie