Aneta Moczkowska

fot.: Dziennik Zachodni

   Decyzja o rezygnacji Andrzeja Wyrobca z funkcji prezesa zarządu WPKiW SA była dla członków Stowarzyszenia NASZ PARK, którzy choć raz się z Nim zetknęli, zdecydowanie zaskakująca. Pierwszy raz od wielu lat prezesem został człowiek wyjątkowo wrażliwy, otwarty na nowe pomysły i plany, rozumiejący potrzebę rozmowy o parku zarówno z jego miłośnikami jak i ekspertami. Było jasne w rozmowie z Nim, że zgadza się z opinią przedstawicieli Stowarzyszenia NASZ PARK, że najważniejsza w Parku jest przyroda, zieleń i mała architektura z nią związana, a ta jak wszyscy wiedzą, nie przynosi dochodów. Odwrotnie – wymaga nakładów na jej utrzymanie i pielęgnację, odtwarzanie, nowe nasady, a potrzeby w tym zakresie są ogromne. W tym względzie A. Wyrobiec uznał, że dobrze jest radzić się specjalistów ds przyrody i powołał Radę ds różnorodności Biologicznej Parku Sląskiego. Jego poprzednik A.Godlewski w czasie, gdy zlecił wykonanie inwentaryzacji drzew w Parku Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego równocześnie dopuścił do wycięcia w parku, bez zaciągnięcia opinii naukowców, przeszło tysiąca drzew.

Choć prezes A.Wyrobiec nie komentował swojej rezygnacji można przypuszczać, że w sprawie zapewnienia środków na ten najważniejszy dla spółki WPKiW cel, nie było zrozumienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Pokrycie kosztów zarządzania zielenią i przyrodą Parku, a mówimy tu o kilkuset hektarach zieleni, z dochodów spółki jest niedostateczne i niemożliwe bez wsparcia właściciela. ŻADEN PARK NA ŚWIECIE NIE JEST W STANIE UTRZYMAĆ SIĘ SAM!
   Stowarzyszenie NASZ PARK już wielokrotnie wskazywało na konieczność zapewnienia przez właściciela ( Województwo Śląskie) planowego, corocznego finansowania zarządzania zielenią Parku. Tymczasem w rozumieniu spraw spółki WPKiW przez Marszałka przeważa wskazywanie na inwestowanie w Stadion Śląski, ZOO, Planetarium, Wesołe Miasteczko tak, jakby dotyczyło to bezpośrednio spółki WPKiW. Wymienione jednostki (bez Wesołego Miasteczka) to jednostki budżetowe nie wchodzące w skład spółki WPKiW, choć leżące w jego przestrzeni, a bezpośrednio podlegające Województwu Śląskiemu.
   W parku jest jeszcze wiele innych tematów do zrealizowania. Są to: modernizacja Fali i Kapelusza, rewitalizacja ogrodów japońskiego i rosarium, odtworzenie małej architektury, wydłużenie kolejki szynowej itp., które to przedsięwzięcia mają szanse na inwestowanie w ramach środków unijnych. Mamy nadzieję, że część takich projektów pozostawił po sobie A.Wyrobiec.
   Teraz ma okazję je zrealizować nowo powołana Pani prezes Aneta Moczkowska.
Życzymy Jej powodzenia w zrealizowaniu oczekiwań wypowiedzianych w imieniu Zarządu Województwa przez Marszałka Wojciecha Saługę. Mamy także nadzieję, że nowa Pani prezes będzie otwarta na współdziałanie z naukowcami Rady ds różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego oraz miłośnikami parku działającymi w organizacjach pozarządowych.