W wyniku naszego protestu, jaki opublikowaliśmy niżej, otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, w pewnym stopniu, uspakajającą nas odpowiedź dotyczacą przekazania 12 hektarów po byłym ogrodnictwie miastu Chorzów. Cytując : Urząd stwierdza, że “ Województwo Śląskie traktując Park Śląski jako nasze wspólne dobro, stoi na stanowisku, że jego powierzchnia nie powinna być pomniejszana a całość powinna stanowić kompleks służący mieszkańcom zarówno miast ościennych jak i woj. śląskiego."
   
Tymczasem dochodzą nas niepokojące informacje od radnych, że sprawa przejęcia terenu przez m.Chorzów jest jedynie kwestią czasu, a kartą przetargową szantaż nie umorzonym podatkiem od nieruchomości. Z planów prezydenta m.Chorzów wynika, że zaledwie 2 hektary przeznaczone mają być na wybudowanie basenu,

a pozostałe 10 hektarów wykorzystane zostanie na budownictwo deweloperskie oraz pawilony handlowo-usługowe. Znając nie najlepszą sytuację finansową m. Chorzów, te 10 milionów na zbudowanie basenu, które lekką rączką zadeklarował prezydent miasta ma zostać pozyskane ze sprzedaży działek inwestorom.
   Jak jużpisaliśmy wielokrotnie, teren po byłym ogrodnictwie, został przez ostatnie lata celowo i rozmyślnie kompletnie zaniedbany mimo, że wskazywaliśmy na potrzebę jego rewitalizacji i przeznaczenia na parkowe arboretum czy też park miniatur, które stanowiłyby dodatkową atrakcję Parku. Chodziło także o to, by tereny te nie były zawłaszczone przez grupy interesów i po raz kolejny naruszyły historyczne granice Parku.
Powinniśmy się temu sprzeciwić !!! Każde naruszenie granic Parku będzie bowiem pretekstem do dalszej erozji terenów parkowych!