W 2019 Stowarzyszenie wystąpiło do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o analizę decyzji UM Chorzów zezwalającej na wycinkę jesiona wyniosłowego przy ul. Przy Gazowni 6-10, 12-16 w Chorzowie.

SKO na posiedzeniu 24 kwietnia 2020 uchyliła zaskarżoną decyzję, dzięki czemu udało się uratować drzewo.

Uzasadnienie decyzji SKO w Katowicach świetnie pokazuje, dlaczego nie wolno usuwać zdrowych drzew i wyczerpująco opisuje, jak polskie prawo chroni obywateli przed nieuzadnionymi wycinkami.

Polecamy lekturę każdemu, kto zamierza występować przeciwko nieprawnej wycince 🌳

⬇️⬇️⬇️

Decyzja SKO w sprawie wycinki jesionu wyniosłego